varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov – spoznajte GDPR in ZVOP-2

Ustrezno varstvo osebnih podatkov (https://infocenter.si/varstvo-osebnih-podatkov/) je v zadnjih letih v javnosti postala zelo pomembna tema, ki ji veliko svojega časa namenjajo tudi različna podjetja. Pravil in zakonskih določil, kot jih predvidevata uredbe GDPR zakon ZVOP se morajo še posebej strogo držati tisti pravni subjekti, ki upravljajo ali razpolagajo z osebnimi podatki naročnikov ali strank. Že če samo zbirate e-mail naslove in jih uporabljate za razpošiljanje akcij in različnih novosti, boste pri tem morali seznaniti z dejstvi, kot jih določa varstvo osebnih podatkov.

Ker so kazni za neupoštevanje GDPR in ZVOP zelo velike, poleg tega pa ohlapno upoštevanje pravil slabo vpliva na ugled podjetja, je zgolj bežno poznavanje določil veliko premalo za uspešno poslovanje in vodenje. Vendar pa je implementacija zahtev Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) za organizacijo izjemno zahteven in dolgotrajen projekt, zato se za pomoč pri tem raje obrnite na strokovno usposobljeno podjetje, ki ima z omenjenega področja dovolj praktičnih izkušenj.

Kaj pravi zakon?

Mimo zakonov, sploh ko govorimo o poslovanju ali vodenju poslovne organizacije, ne moremo. To še posebej velja za zahteve in odredbe, ki zadevajo varstvo podatkov strank, transparentnost ali  varnost. Zahteve GDPR tako veljajo za vsa velika, srednja in majhna podjetja, samostojne podjetnike, ustanove, organizacije, klube, društva in ostale, ki pri svojem delu upravljajo ali imajo na kak drug način stik z osebnimi podatki svojih klientov. Zahteva za varstvo osebnih podatkov se je pojavila že 24. maja 2016, s ciljem zagotoviti večji nadzor nad osebnimi podatki posameznikov v Evropski Uniji (EU). Podjetja pa jo morajo upoštevati vse od 25. maja 2018.

varstvo osebnih podatkov

Toda zakaj se je sploh pojavila potreba po GDPR določilih? Gre za enotna pravila, ki so jim zavezana vsa podjetja in vse organizacije, ki poslujejo v EU. Na tak način se je bistveno poenostavilo upoštevanje pravil, predvsem pa veliko bolj zaščitilo posameznike oziroma stranke. Ti morajo namreč sedaj jasno dati dovoljenje za uporabo in procesiranje svojih osebnih podatkov v namen marketinga, promocij, raziskav in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo podjetja.

GDPR in ZVOP-2

Varstvo osebnih podatkov določata GDPR in ZVOP-1:

  • GDPR je kratica za General Data Protection Regulation za Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.
  • Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej uredijo države članice. Za Slovenijo velja, ki je v veljavi od 26.1.2023. 

Evropski in nacionalni predpisi urejajo vsebinska področja, kot so uporaba zdravstvenih, biometrijskih in genetskih podatkov, nekatere postopkovne vidike (izrekanje sankcij in pravna sredstva) ter relacijo do drugih področij in pravic (dostop do informacij javnega značaja, uporaba osebnih podatkov v raziskovalne, arhivske in statistične namene). Poleg tega določajo še nekatere pogoje za pooblaščene osebe, ureditev videonadzora, zagotavljanja sledljivosti in nekaterih drugih področij. ZVOP pa sicer v ničemer ne sme spreminjati Splošnih uredb, ki jih določa EU.

Prednosti, ki jih prinaša varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov še zdaleč ni nekaj nepotrebnega ali nekaj, kar bi lahko spregledali. Slednji s svojimi določili ureja tako delovanje pravnih subjektov, hkrati pa ščiti končnega uporabnika pred zlorabami njegovih osebnih podatkov. Tako vpliva na vse dejavnosti zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov, hkrati pa močno posega v različne procese, ki so vse bolj transparentni in usmerjeni k bolj varnemu poteku poslovnih procesov. Na račun GDPR in ZVOP ima končni uporabnik veliko več nadzora in pravic nad uporabo podatkov, ki jih je v obdelavo zaupal tretji osebi.

Zakonodaja, ki zadeva varstvo osebnih podatkov, bistveno dviguje nivo le-tega in vpliva na pravice posameznika. Nekatera posamezna podjetja gledajo na GDPR in ZVOP-2 kot na nujno zlo, na srečo pa se jih vse več zaveda, kako pomembna sta pri doseganju bolj transparentnega poslovanja ter racionalizacije in izboljšave vseh bistvenih poslovnih dejavnosti.

Varstvo osebnih podatkov podjetjem prinaša kar nekaj poglavitnih prednosti, kot so:

  • Bistveno lažja avtomatizacija poslovnih procesov,
  • večje zaupanje strank in povečana kredibilnost,
  • boljše razumevanje podatkov, ki se zbirajo v različne poslovne namene,
  • izboljšano in bolj enostavno upravljanje podatkov,
  • zaščiten in izboljšan ugled podjetja,
  • zagotavljanje zasebnosti posameznikov, ki se sami odločajo katere podatke bodo posredovali in v kakšne namene.

Pomoč strokovnjaka

Seveda pa je potrebno poudariti pomembno dejstvo, da uskladitev organizacije z GDPR in ZVOP-2 še zdaleč ni najbolj enostavno. Poleg tega lahko neupoštevanje določil vodi v sankcije in plačilo zelo visoke kazni. Za pomoč pri prehodu se zato obrnite na strokovno podjetje, ki ima z varstvom osebnih podatkov veliko izkušenj. Tako se boste brez težav izognili vsem nevšečnostim in svoje poslovanje hitro in enostavno prilagodili v skladu z vsemi zakoni, ki jih določata GDPR in ZVOP-2.

5/5 - (1 vote)