Zavarovanje kredita – zaščitite sebe in bližnje v težkih časih

Kaj se zgodi s krediti, ko se nepričakovano soočimo s krhkostjo človeškega obstoja, kot je smrt? Kako poskrbeti, da se bremena dolgov ne bodo prenesla na ramena naših najbližjih v takšnih trenutkih?  Življenje je nepredvidljivo in finančna varnost je postala najpomembnejša skrb za posameznike in družine. Zavarovanje kredita ključna rešitev, ki nas varuje pred neznanimi in nepričakovanimi preizkušnjami ter nam omogoča finančno stabilnost tudi v najtežjih trenutkih. Je storitev, ki vas zaščiti pred nepredvidenimi izzivi, kot so bolezen, smrt in izguba službe. V tem članku se poglobimo v ključno vlogo kreditnega zavarovanja pri varovanju finančne blaginje, raziskujemo, zakaj bi morali razmisliti o zavarovanju kredita in koristih, ki jih nudi v času nepredvidenih težav ter kako priti hitro in ugodno zavarovanje kredita.

Razumevanje kreditnega zavarovanja

Zavarovanje kredita, je finančna rešitev, ki je zasnovana tako, da posojilojemalcem nudi varnost, če ne morejo izpolniti svojih dolžniških obveznosti zaradi nepričakovanih življenjskih dogodkov, ki lahko ovirajo posameznikovo sposobnost plačila posojila. Zavarovanje kredita je namenjeno situacijam, ki lahko močno vplivajo na finančno stabilnost osebe, kot so bolezen, smrt in izguba službe.

zavarovanje kredita
Življenje je nepredvidljivo in finančna varnost je postala najpomembnejša skrb za posameznike in družine.

Zakaj se odločiti zavarovanje kredita – 4 ključni razlogi

1. Zmanjšanje finančnega tveganja
Življenje je nepredvidljivo in nihče ni varen pred nenadnimi in nesrečnimi dogodki. Izguba službe, težka bolezen ali nepričakovana smrt lahko vplivajo na vašo finančno stabilnost. Če imate na grbi več letni kredit je situacija toliko bolj težja. Zavarovanje kredita je v teh situacijah prava rešitev, saj omogoča, da se odplačevanje posojila nadaljuje tudi v težkih časih in ščiti kreditno oceno kreditojemalca.

2. Ohranitev duševnega miru
Finančni stres lahko negativno vpliva na duševno in čustveno počutje. Strah pred zadolževanjem ali srečanje z agencijami za izterjavo zaradi okoliščin, na katere posameznik ne more vplivati, lahko zelo negativno vpliva na vaše duševno zdravje. Zavarovanje kredita ohranja vaš duševni mir in vam omogoča, da se lažje osredotočite na okrevanje.

3. Zaščita najbližjih
Zavarovanje kredita  ne ščiti le vas, ampak  zaščiti tudi vaše bližnje. V primeru smrti kreditojemalca lahko zavarovanje kredita pokrije neporavnani dolg in tako preprečite, da bi breme prenesli na družinske člane.

4. Ohranjanje pozitivnega kreditnega profila
Zdrava kreditna sposobnost je bistvena za prihodnja finančna posojila. Zavarovanje kredita zagotavlja, da lahko kreditojemalci izpolnijo svoje finančne obveznosti, tudi ko se soočajo s težavami, ter na ta način ohranijo dolgoročno kreditno sposobnost.

Zavarovanje kredita pri Zavarovalnici Prva

V okviru ponudbe življenjskega zavarovanja PRVA Varnost vam pri Zavarovalnici Prva nudijo eno izmed ključnih orodij za zaščito pred finančnimi tveganji – zavarovanje kredita. Le redko kdo izmed nas še ni imel kreditnih obveznosti. Kratkoročni krediti predstavljajo eno najbolj razširjenih oblik dolgoročnih obveznosti. Seveda pa obstajajo tudi tisti, ki se zavežejo dolgoročnim kreditom, ki se raztezajo od 10 do včasih celo 30 let. Če vse poteka po načrtih, se kredit odplača v dogovorjenem časovnem okviru. Vendar življenje ni vedno tako predvidljivo, kot bi si želeli, in nas lahko nepričakovano sooči z neprijetnimi situacijami. Zato je pametno biti pripravljen na vse možnosti. Odločitev za sklenitev življenjskega zavarovanja – zavarovanje kredita je le en korak k varnejši in bolj brezskrbni prihodnosti, kjer lahko izpolnite svoje načrte ne glede na to, kaj prinese življenje.

Poglejmo si primer.

Marko je pri 29 letih najel kredit v višini 12.000,00 EUR, za nakup vozila. Odločil se je za odplačevanje v obrokih po 400,00 EUR na mesec, za obdobje petih let. Dve leti kasneje je Marko nepričakovano preminil v prometni nesreči, kar je močno pretreslo njegovo partnerko Ano in dve majhni hčerki. Poleg nepopisne žalosti so se soočile še z bremenom delno neplačanega kredita. Ker Marko ni imel sklenjeno zavarovanje kredita, se je ta finančni dolg prenesel na Ano. Ana je bila zaposlena le za polovični delovni čas, in je tako morala obroke odplačevati s pomočjo staršev. Kot vidimo se tudi pri kratkoročnem kreditu lahko naši bližji hitro znajdejo v težavah, zato vam svetujemo, da imate v mislih zavarovanje kredita ne glede na dolžino posojila.

Kako je zavarovan vaš kredit?

To vprašanje odpira dilemo, saj se kreditojemalci pogosto sprašujejo, kaj točno pomeni zavarovanje kredita in kako so zaščiteni. Pomembno je razumeti bistvo, ki se skriva za tem:

Pri pridobivanju kredita pri banki je zavarovanje nujen korak, ki je običajno dosežen z vplačilom zavarovalne premije ali postavitvijo hipoteke. Ključno je vedeti, da to zavarovanje ščiti predvsem banko, ne pa nujno tudi kreditojemalca. V primeru nepredvidljivih situacij, kot je smrt ali izguba sposobnosti plačevanja obrokov, bo zavarovalnica poplačala preostanek kredita banki in zahtevala poplačilo od kreditojemalca ali njegovih dedičev.

Druga možnost zavarovanja je riziko življenjsko zavarovanje, ki se osredotoča na druge vidike. Ta oblika zavarovanja varuje družinske člane kreditojemalca, saj bo v primeru smrti kreditojemalca zavarovalnica izplačala znesek, ki bo družini pomagal pokriti odplačilo kredita. Pomembno je opozoriti, da banka ne more zahtevati sklenitve riziko življenjskega zavarovanja, saj gre za odločitev kreditojemalca, ali bo tovrstno zavarovanje sklenil glede na svoje potrebe.

Zavarovanje kredita z vinkuliranim življenjskim zavarovanjem

V želji, da svojci ne bi bili ob nenadnih življenjskih izzivih dodatno obremenjeni s finančnimi bremeni, lahko sklenete riziko življenjsko zavarovanje, s čimer poskrbite za finančno stabilnost vaših najbližjih v primeru nepredvidenih dogodkov. Odlična možnost za to je zavarovanje kredita z vinkulacijo življenjskega zavarovanja, ki zagotavlja celovito zaščito, prilagojeno vašim potrebam, v enem koraku.

Da bi ustrezno določili primerno zavarovalno vsoto, vam pri Zavarovalnici Prva nudijo brezplačno strokovno svetovanje. Pri tem bodo upoštevali vse vaše obveznosti, izpad dohodka ter druge finančne obremenitve.

Postopek sklenitve riziko življenjskega zavarovanja je izjemno preprost. Njihovi svetovalci so dosegljivi po telefonu ali izpolnite kontaktni obrazec. Skupaj se boste dogovorili za sestanek, kjer boste oblikovali prilagojeno zavarovalno kritje in višino zavarovalne vsote. Po podpisu zavarovalne pogodbe sledi samo še vplačilo prve premije.

Prednosti kreditnega zavarovanja v različnih scenarijih

Bolezen. Nujni primeri, povezani z zdravjem, lahko povzročijo znatne zdravstvene stroške in izgubo dohodka, če oseba ne more delati. Zavarovanje kredita omogoča kritje plačil posojila in zagotavlja, da se lahko kreditojemalci osredotočijo na svoje zdravje.

Smrt. Nenadna smrt kreditojemalca lahko predstavlja ogromno breme za ostale družinske člane, tako čustveno kot finančno. Zavarovanje kredita lahko olajša finančno obremenitev s poravnavo neporavnanega dolga s strani zavarovalnice in tako preprečite, da bi bližnji podedovali dolg, ki ga niso imeli.

Izguba službe. Izguba službe lahko povzroči nenadno zmanjšanje ali izgubo dohodka, zaradi česar se lahko  izpolnjevanje finančnih obveznosti zaustavi. Zavarovanje kredita zagotavlja začasno varnost, saj se pokrije obroke posojila v času brezposelnosti in kreditojemalec lažje  išče vir novega dohodka.

Izguba službe lahko povzroči nenadno zmanjšanje ali izgubo dohodka, zaradi česar se lahko  izpolnjevanje finančnih obveznosti zaustavi. Zavarovanje kredita zagotavlja začasno varnost, saj se pokrije obroke posojila v času brezposelnosti.

Je zavarovanje kredita lahko prepozno

Pozna sklenitev storitve zavarovanje kredita morda ni najbolj modra odločitev, saj življenjsko riziko zavarovanje ni nekaj, kar bi lahko enostavno kupili kadarkoli. Pri mlajših posameznikih je premija bistveno ugodnejša kot pri starejših, saj so slednji bolj nagnjeni k zdravstvenim težavam in so že lahko preboleli resnejše bolezni, kot je na primer rak. Čeprav je v določenih pogojih mogoče skleniti zavarovanje tudi v kasnejših letih, to ni nujno zagotovljeno. V takih primerih bi lahko premija presegla dvakratno višino premije tistih, ki so sklenili zavarovanje pred kakršnimi koli zdravstvenimi težavami. Pomen pravočasnega sklenitve zavarovanje kredita je najbolje ponazorjen s spoznanjem, da se mnogi posamezniki za njegovo potrebo odločijo šele po neprijetnem dogodku. Na žalost pa je zaradi navedenih razlogov takrat pogosto že prepozno.

Zavarovanje kredita za varnejše življenje

V nepredvidljivem svetu je proaktivno finančno načrtovanje ključno za zagotavljanje stabilnosti in varnosti. Zavarovanje kredita je v tem pogledu ključno orodje, saj ponuja varnost pred nepričakovanimi življenjskimi preobrati. Z zavarovanjem kredita lahko kreditojemalec zaščiti sebe in svoje bližnje v primeru nenadne bolezni, smrti in izgube službe. Zavarovanje kredita poleg finančne zaščite nudi tudi duševni mir, možnost ohranjanja kreditne sposobnosti in pot do ohranjanja finančne blaginje tudi v najtežjih časih. Zavarovanje kredita je zagotovo  ena od svetlih točk varnosti, ki je nujna v našem nepredvidljivem življenju.

Rate this post