projektivni biro

Projektivni biro za pomoč pri začetkih gradnje

Priprava gradbene dokumentacije predstavlja prvo in hkrati eno od ključnih faz v postopku gradnje stanovanjskega, industrijskega ter drugih objektov. Če je nekoč veljalo, da lahko zgradbo enostavno postavite sami, danes ni tako. Da boste zadostili vsem varnostnim in drugim predpisom je smiselno, da obiščete projektivni biro, kjer vam bodo svetovali, kaj je tisto, kar potrebujete, da boste brez težav prehajali med vsemi fazami gradnje.

Zakaj se odločiti za projektivni biro?

Projektivni biro bo vaš najboljši prijatelj. Četudi se vam v tem trenutku morda zdi, da ni tako, verjemite na besedo. Gre namreč za to, da projektivni biro poskrbi za vse strokovnjake, ki bodo skrbeli za vodenje vašega projekta, pripravo celotne projektne dokumentacije, prav tako pa poskrbijo tudi za strokovnjake ostalih področij, kamor sodijo gradbeništvo, elektrotehnika, strojništvo, tehnologija, požarna varnost, geotehnologija, geodezija in podobno. Na ta način bo vaš objekt v vseh fazah zadostil vsem zahtevam, predpisom, pravilom in potrebam.

 

projektivni biro

 

Kaj je naloga projektivnega biroja?

Omenili smo že, da projektivni biro pripravi celotno dokumentacijo, ki bo skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem (in morebitnimi dopustnimi odstopanji), hkrati pa biro pripravi poročilo o vplivih objekta na okolje (če je to potrebno), pripravi konservatorski načrt (če gre za renovacijo objektov varovanih v skladu z varovanjem kulturne dediščine) in ostala načrtovalna dela pred začetki gradnje.

Digitalizacija na področju dela projektivnih birojev omogoča izdelavo video posnetkov, kjer boste v svoj nov dom ali industrijski objekt vstopili še pred gradnjo in si bistveno lažje predstavljali izgled objekta v skladu s pripravljeno dokumentacijo. Na ta način boste hitreje opazili morebitne pomanjkljivosti pripravljenega načrta ter še pred gradnjo načrt preusmerili v pravo smer.

Hkrati vam projektivni biro nudi možnost izdelave načrta notranje opreme vključno z izbiro materialov, barv ter celotne postavitve, kamor sodi tudi načrtovanje osvetlitve posameznih prostorov glede na prisotnost naravne svetlobe, izbira celotne notranje opreme pa tudi stenskih oblog. Za vse ljubitelje feng shuia, djotiša ali vasta pa se strokovnjaki prilagodijo tudi vam in zakonitostim, ki jih omenjeni načini opremljanja zahtevajo. Ker je vaše zadovoljstvo, njihova prva naloga.

Izbira kakovostnega projektivnega biroja z večletnimi izkušnjami je pogoj, da boste gradnjo svojega novega objekta ves čas spremljali mirno ter ob vselitvi postali le še bolj zadovoljni.