dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje vas varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev

V Sloveniji zdravstveno zavarovanje sestavljata dve zavarovanji, to sta obvezno zdravstveno zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje, ki je bolj uradno imenovano dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če vas zanima več o zdravstvenem zavarovanju, ali želite skleniti dopolnilno zavarovanje, pritisnite na priloženo povezavo in to storite na hiter način. Sedaj je namreč na voljo sistem, ki omogoča, da svoje zavarovanje sklenete kar preko spleta, v le nekaj minutah. Na ta način boste prihranili dosti časa in boste zadeve uredili na enostavnejši način. Preden sklenete zavarovanje, pa si lahko v nadaljevanju preberete nekaj koristnih informacij o zdravstvenem zavarovanju, ki vam lahko pomagajo.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje
Pri nas se torej zdravstveno zavarovanje deli na dve veji, kjer je sklenitev prve veje zavarovanja obvezno. Gre torej za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki se sklene na ZZZS. Kot pove že samo ime je ta del zavarovanja obvezen za vse državljane, vendar ne krije vseh stroškov zdravstvenih storitev. Na tem mestu se priključi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki pokrije razliko stroškov zdravljenja, krije torej tisti del, ki ga obvezno zavarovanje ne. Povsem konkretno to pomeni, da oseba, ki ima sklenjeni obe zavarovanji, ob obisku zdravnika nima nikakršnih stroškov. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč v povprečju krije približno 70% celotnih stroškov zdravljenja, medtem ko za ostalih 30% poskrbi dodatno zdravstveno zavarovanje, če ima oseba to zavarovanje tudi sklenjeno. V nasprotnem primeru mora teh 30% stroškov kriti posameznik sam.

Katere so prednosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?
Največja prednost dodatnega zavarovanja je torej ta, da so zdravstvene storitve v celoti pokrite, kar pomeni, da v primeru obiska zdravnika nimate dodatnih stroškov. Konkretne cene zdravstvenih storitev se znatno razlikujejo, prav tako se razlikujejo deleži, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Povprečen delež znaša okoli 70%, kar pomeni, da preostali del krije pacient sam, če še nima sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje. Cene nekaterih zdravstvenih storitev pa lahko izjemno visoke, tudi po več tisoč evrov, kar zagotovo ni malo. Tako lahko ena sama zdravstvena storitev posameznika spravi v resne finančne težave, ali pa celo v ogrožajoča zdravstvena stanja, če finančno ni sposoben kriti dela zdravstvenih storitev.

Kdaj lahko sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje?
Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete že v tem trenutku, če ga še nimate. Sklenitev tega dela zdravstvenega zavarovanja pa za vas ni potrebna, če imate status študenta in ste stari manj kot 26 let. Vse osebe, ki so starejše od 18 let in nimajo statusa študenta oziroma so ga izgubile, so same odgovorne za sklenitev dodatnega zavarovanja, saj jim obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije več zdravstvenih storitev v celoti. Če sodite v skupino ljudi, ki mora za sklenitev dopolnilnega zavarovanja poskrbeti sama, lahko to storite kar preko spleta. Če svoje dodatno zdravstveno zavarovanje sklenete danes, se za datum sklenitve šteje današnji dan, datum začetka zavarovanja pa postane jutrišnji datum oziroma dan po polnoči. Omenjeno pa velja v primeru, da oseba sklepa zavarovanje pravočasno in nima čakalne dobe.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Kaj je čakalna doba?
Kadar se oseba ne odloči pravočasno za to, da sklene dodatno zdravstveno zavarovanje, jo doleti čakalna doba, ki pomeni, da sklenjeno zavarovanje ne začne veljati že naslednji dan. V Sloveniji namreč velja pravilo, da si mora oseba urediti dodatno zdravstveno zavarovanje najkasneje v roku 1 meseca od ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja. V nasprotnem primeru to osebo doleti čakalna doba, ki traja tri mesece. V obdobju čakalne dobe oseba plačuje premijo, vendar še ni deležna kritja. Tako mora v času čakalne dobe del zdravstvenih storitev, torej tistih, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, posameznik kriti sam, kljub temu da že plačuje premijo. Če trenutno sklepate obvezno zdravstveno zavarovanje in nameravate skleniti še dodatnega, poskrbite, da boste to storili v roku enega meseca.

Cena dodatnega zavarovanja
Na priloženi povezavi lahko najdete cenik, kjer so navedene osnovne premije tega zavarovanja, vendar ta cenik velja le za osebe, ki dodatno zdravstveno zavarovanje sklepajo pravočasno. Kadar oseba ta del zavarovanja sklepa kasneje, jo doleti prej omenjena čakalna doba, poleg tega pa se pojavi še doplačilo na premijo. Doplačilo na premijo pa pomeni, da se premija poviša za 3% vsako polno leto, ko posameznik ni imel urejenega dopolnilnega zavarovanja. Doplačilo na premijo je tako vsako leto višje, zato je čakanje na sklenitev dopolnilnega zavarovanja finančno nesmiselno. Poleg tega pa je višje tudi tveganje za visoke stroške zdravstvenih storitev, če posameznik še nima sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje.