Revizija

Pri proračunu ima revizija zelo pomembno vlogo. Izvedba Revizije varuje organizacije pred tveganji, in s tem prepreči tveganje v poslovnem svetu. Delo notranje revizije je oblikovanje zagotovil, ukrepi obvladovanja tveganj. Ukvarjajo se tudi z preteklimi dogodki ki pa pomaga pri tem da sprejemajo ukrepe za boljše poslovanje. Da pa dobro deluje je treba imeti dobro kontrolno okolje. Dajejo pa tudi zagotovila, svetovanja, izboljšava delanja organizacije. Pomaga pa tudi organizaciji do njihovih ciljev z ocenjevanjem boljši upravljanja tveganja in upravlja organizacije.

Ima pa tudi tri obrambne linije in sicer prvo sestavlja vodstvo organizacije ki pa je odgovorna za delovanje notranjih kontrol. Druga obrambna linija revizije je odgovorna za oblikovanja ter nadzorovanja razvoja sistema. Tretja obrambna linija revizija pa je odgovorna za oblikovanje zagotovil delovanja notranjih kontrol in dajejo priporočila za izboljšavo kjer je to potrebno. Revizija je obvezna in zelo pomembna za vse proračunske uporabnike ki imajo leten proračun večji kot dva milijona. Za vse druge uporabnike pa je revizija pomembna na vsake tri leta ali enkrat na vsake tri leta. Napačno razmišljanje pa je da je revizija namenjena sankcioniranju organizacije ob nepravilnostih. Revizija je namenjena za revidiranje procesov in za sprejemanja ukrepov tveganj. To pa spodbuja izboljšave v podjetju ali organizaciji. Posledica tega pa je da tako delovanje podjetja ali organizacije pa zagotavlja krepitev organizacijske vrednosti. revizija mora biti tudi opredeljena z temeljno listino, ki jo pripravi v sodelovanje z podjetjem in jih pripravi za nadzor proračuna za podjetje. Revizija pa zbira podatke od različnih strokovnjakov o podanih trditvah. Namen pa je da ugotovijo ali potrdijo popolnost informacij ki jih dobijo, in s tem potrdijo da se na te podatke lahko zanesejo. To pa pomeni da so prestavljeni samo resnični in zanesljivi poslovni dogodki. To pa pomeni da so se te poslovni dogodki dejansko zgodili.

Rate this post