odškodnina za hude telesne poškodbe

Koliko lahko znaša odškodnina za hude telesne poškodbe

Odškodnina za hude telesne poškodbe je pri Planinšcu lahko velika, ker bo z vami delal izkušen odvetnik, ki je specializiran za ta področja in ve, kakšne odškodnine se običajno izplačujejo v takih primerih. Odškodnina za hude telesne poškodbe je lahko zelo visoka, vendar je treba izpolnjevati nekaj pogojev, da se jo dobi. Odškodnino za nematerialno škodo vam bo uredil odvetnik v odškodninskem zahtevku kot enkraten skupen znesek, ki vsebuje vse elemente, kateri sestavljajo odškodnino za nematerialno škodo.

odškodnina za hude telesne poškodbe

Odškodnina za hude telesne poškodbe vam propada v primeru, da ste bili v prometni nesreči. Lahko pa ste oškodovanec v delovni nezgodi s težjimi telesnimi poškodbami ali celo trajnimi posledicami. To je primer, ko vam poleg odškodnine za nematerialno škodo pripada za že nastalo škodo in tudi za predvideno bodočo škodo ter materialne stroške. Če so poškodbe res hude, vam pripada tudi znesek, ki bi ga potrebovali, če bi morali najeti profesionalno pomoč.

Strokovnjaki so enotna tudi v tem, da vam odškodnina za hude telesne poškodbe pripada tudi v primeru, če vam pomoč nudijo domači. Zahtevate pa lahko še rento za izgubljeni zaslužek, saj glede na strokovno ocenjeno zdravstveno stanje nikoli ne boste sposobni za določeno pridobitno delo. Če pa vas invalidska komisija unesti v 1. kategorijo invalidnosti, ne boste več zmožni delati pridobitno delo.

Renta za izgubljeni zaslužek se izplačuje doživljenjsko, ali pa traja do morebitne spremembe okoliščin, v katerih ste sedaj. Odvetniki vam priskrbijo mesečno rento še za bodoče materialne stroške, ki jih boste morebiti namenil za zdravstveno pomoč. Povrnitev materialne škode pa vsebuje vse stroške zdravljenja, zapadlo in bodočo rento za tujo pomoč pa še rento za izgubljen zaslužek. Odvetniki vam nudijo še pomoč pri urejanju invalidnin. Mesečna rento lahko dobite tudi v znesku okoli 3.000,00 EUR. So pa še druge možnosti, ki vam jih bodo predstavili glede na vašo situacijo in možnosti.

Rate this post