Talne označbe na parkirišču

Talne označbe na parkirišču morajo biti jasne in kakovostne

Talne označbe na parkirišču izvajajo z ustreznimi materiali v skladu z predpisanimi standardi. Talne označbe na parkirišču in še več oznak, vse o tem si lahko preberete tukaj. Talne označbe na parkirišču se razvrščajo v različne kategorije prometno tehničnih lastnosti glede na obstojnost materialov, ki se vgradijo na prometno površino. S stališča prometne varnosti so bistvene tehnične lastnosti materialov: dnevna vidnost, nočna vidnost v suhih pogojih, nočna vidnost v mokrih pogojih, odpornost proti drsenju. Talne označbe na parkirišču se izvajajo ročno in strojno. Pri izvedbi talnih označb uporabljamo širok izbor pred izdelanih šablon. Šablone lahko tudi po vaših željah izdelamo pred izvedbo talnih označb. Površina, na katero se izvajajo talne označbe na parkirišču mora biti suha in čista.

Talne označbe na parkirišču

Talne označbe pogosto izvajajo tudi na industrijskih površinah, skladiščih, hladilnicah itd. Pri izvedbi talnih označb poskrbijo, da so talne označbe obstojne. Ker so tla v industrijskih prostorih pogosto zelo gladka, naročniku priporočamo ustrezne materiale, ki so primerni za barvanje takih površin. Z talnimi označbami označujemo tudi športna igrišča na novo, ali pa izvajajo obnovo. Na razpolago imajo širok izbor predizdelanih šablon za raznovrstna športna igrišča. V dosedanjem delu so v obdobju več kot 20 let zarisali več kot 200 igrišč. Pri zarisovanju športnih igrišč so zelo pomembne izkušnje, saj so napake nepopravljive.

Z talnimi označbami označujejo tudi kolesarske in sprehajalne površine z enokomponentno barvo in dvokomponentnimi materiali. V dosedanjem delu so delali predvsem na področju osrednje Slovenije ob državnih cestah. Njihovi naročniki so predvsem gradbena podjetja, ki delajo na področju nizkih gradenj. Na željo naročnika izdelujejo tudi talne označbe z hladno plastiko. Za to delo imajo izdelano primerno orodje. Talne označbe s hladno plastiko so dražje, saj je material občutno dražji od barve. Vgrajujejo začasne in trajne pred izdelane označbe z predizdelanimi lepilnimi trakovi, ki pa se po prenehanju uporabe preprosto odstranijo. Talne označbe na parkirišču so zelo koristne, saj zagotavljajo varnost.

4/5 - (1 vote)